måndag 25 oktober 2010

Vi ska visa att det är skillnad

"Socialdemokraterna representerar i dag inte ett tillräckligt tydligt alternativ
till den borgerliga regeringen. Vi i Rebella upplever att det finns en utbredd
besvikelse bland väljarna för att Socialdemokraterna inte tydligt tar avstånd
från nyliberala förslag om privatiseringar, skattesänkningar och avreglerade
marknader."

Så inleds dagens inlägg på Rebella unga s-kvinnor, en blogg som jag verkligen rekommenderar.

Jag tror att jag har berört ämnet själv flera gånger - vi ska visa att politiken kan göra skillnad. Vi ska visa att det finns hopp om förändring och vi ska ta avstånd från alla som ger upp ideal och grundideologier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar