måndag 30 augusti 2010

Vågar bli gammal i ett rödgrönt Sverige

Jodå, jag tycker att det tilltalar. Att bli gammal i ett rödgrönt Sverige. Förslagen som kom för någon dag sedan ser ut på detta vis:

1. Sänkt taxa i hemtjänsten – max 100 kronor per timme för hemtjänst.
2. Den som fyllt 75 år ska enkelt få hemtjänst.
3. Fria timmar i äldreomsorgen. Äldre med rätt till hemtjänst eller boende på äldreboende ska få möjlighet till egen tid och ett rikare liv.
4. Bättre mat för äldre – en satsning för att höja kvaliteten på maten.
5. Äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans.
6. Generationsväxling i äldreomsorgen. En satsning på kompetensutveckling som höjer utbildningsnivån samtidigt som det ger unga en väg in i arbetslivet.
7. Omsorg på eget språk. Fler äldre har behov av omsorg på annat språk än svenska.
8. Förbättrad tandvård för äldre – utökad tandvårdscheck.
9. Hemläkarbilar – nya resurser för bättre vård för äldre.
10.Lex Gulli – mot felmedicineringen av äldre.
11.Höjt bostadstillägg för ålderspensionärer och förtidspensionärer med låg inkomst

Flera som bloggar om detta är Thomas Bodström, och Johan Westerholm och Roger Jönsson och Peter Högberg på bloggar nära dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar