fredag 20 augusti 2010

Tio skäl att inte rösta på Alliansen för den som arbetar

En riksdagskandidatkollega från Göteborg, Mattias Jonsson IF Metall och (S), presenterade i dag tio skäl till varför alla som arbetar ska undvika att rösta på Alliansen! Strålande! Ni får alla tio skälen i en lista.

1. 2007: Försämrad A- Kassa

Den moderatledda regeringen har kraftigt försämrat a-kassan genom att
göra det dyrare att vara med, svårare att kvalificera sig och genom att sänka
ersättningsnivåerna. Till följd av regeringens politik har över en
halv miljon lämnat A- kassan. Då färre delar på riskerna försämras
försäkringen och priset ökar. En försvagad A- kassa försvagar facket.

Differentierad A- kassa ger ökade klyftor

Regeringen tycker att det är rimligt att en hotellstäderska ska betala
405 kronor i avgift medan läkaren betalar 90 kronor. Ju högre risk
för arbetslöshet, desto högre avgift. Det uttalade syftet är sänka
löneanspråken i branscher med hög arbetslöshet.

Då höginkomsttagare får både mest skattesänkningar och lägst avgifter
till A- kassan ökar klyftorna. För låginkomsttagarens äts
skattesänkningar som utlovats snabbt upp av ökade avgift till A-
kassan och på sikt av lägre löner.

2. 2007: Arbetslivsinstitutet läggs ner

Det svenska forskningsinstitutet och kunskapscentret för
arbetslivsfrågor läggs ner. Institutet bedrev viktig forskning om
arbetsmarknaden om arbetsrätt, arbetsorganisation, belastningsskador
och arbetsmiljöteknik. Nedläggningen visar att hur ointresserad den
borgerliga regeringen egentligen är av arbetares hälsa.

3. 2008: Stupstocken införs i sjukförsäkringen

Med det uttalade syftet att tvinga sjuka till arbetsförmedlingen
kastas människor ut ur sjukförsäkringen. Ett system har skapats där en
administrativ gräns bestämmer när den sjuke ska vara tillbaka på
jobbet. Svårt sjuka som inte jobbar av heltid har skickats till
arbetsförmedlingen eller socialen.

4. Hotar Välfärden

När färre får A- kassa och sjukförsäkring ökar trycket på
socialkontoret. När fler tvingas leva på socialbidrag blir de mindre
resurser över till välfärden. Detta pressar också ner lönerna,
eftersom människor tvingas ta första bästa låglönejobb.

5. 2009: Mindre anslag till arbetsmiljöverket

Efter sparbeting från regeringen tvingades Arbetsmiljöverket skära ner
på antalet inspektörer med 20 procent. Det innebär färre inspektioner
och sämre tillsyn av arbetsmiljön ute i landet. Regeringen har därmed
försämrat arbetet för bättre arbetsmiljö i Sverige.

6. 2010: Semesterlagen

Beräkningsgrunden för semesterersättning ändrades från 0, 48 till 0,
43. Detta leder till mindre semester för arbetare utan kollektivavtal.
Vad regeringen beskriver som en ”förenkling av lagen”, låter
arbetsgivaren bestämma vilket som ska gälla på arbetsplatser utan
kollektivavtal. Färre arbetsgivare vill nu teckna kollektivavtal,
eftersom de förlorar på att göra det.

Dessutom tas det sista intjänade årets semester nu bort vid
arbetsskada eller längre tids sjukdom. Med risk på en förlust på cirka
30 000 för den anställde.

7. 2010: Indragna anslag till utbildningen av skyddsombud

Regeringen drar tillbaka 10- tals miljoner i utbildningsbidrag till
landets utbildningar av skyddsombud. Facket och löntagarna får nu
själva bära kostnaden.

Frågetecken inför valet

Förslag som lagts eller oenighet råder om inom Alliansen, men som ännu
inte trätt i kraft.

8. 2011: 14 månaders utbildningsstopp

Ett förslag ligger nu hos lagrådet om förändring av
studieledighetslagen, som skulle innebära 14 månaders utbildningsstopp
för en nyanställd. Det ska dröja 6 månader innan den anställde får
söka en facklig utbildning. Arbetsgivaren har sedan möjligheten att
skjuta upp den 6 månader till. Eftersom ansökningstiden blir 2 månader
kan den anställde förnekas utbildning i totalt 14 månader. Detta
drabbar främst tjänstesektorn och bemanningsbranschen i synnerhet.

9. 2011: Obligatorisk A- kassa

Tre av fyra borgerliga partier vill göra A- kassan obligatorisk. Det
skulle innebära en straffskatt på löntagare. Samtidigt riskerar det
att underminera fackens ställning och därmed rasera den partsmodellen
som den svenska konkurrenskraften byggts på.

10. 2011: Uppriven Lagen om anställningsskydd (LAS)

De borgerliga partierna är oeniga om vad som ska hända med LAS. Maud
Olofsson vill ta bort turordningsreglerna helt för företag med mindre
än tio anställda. Över en halv miljon löntagare skulle beröras och
förlora rättsligt skydd mot uppsägning utan anledning. Moderaterna går
också till val på att förlänga provanställningen från 6 till 12
månader."

3 kommentarer:

 1. här är länken till "Blåsningen"
  http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/Politikny/Press-och-media1/Tio-skal-varfor-den-som-tror-att-Reinfeldt-foretrader-arbetare-gar-pa-en-blasning/

  SvaraRadera
 2. Se också ett klipp på youtube
  Sverige Jobbar-Muf officiella val
  låt ,så finns det ett skäl till!
  Cyniskt vidrig inledning på den sången

  SvaraRadera