onsdag 18 augusti 2010

Maud var tydlig med att hon vill skilja på pension och lön

I dag var det Maud Olofssons tur att utfrågas i SR. Det var sannerligen inga imponerande svar hon kunde ge.

Marin Moberg lyssnade också och han skriver så här:

"Nu på morgonen har centerpartiets partiledare Maud Olofsson frågats ut i P1:s partiledarutfrågning; men några vidare bra svar på frågorna blev det inte t ex när det rörde sig om arbetsrätten, klimatet och skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer där den senare gruppen får betala mer i skatt. Det var som jag inledde med således ingen höjdare att lyssna till en, med rätta ska tilläggas, mycket hårt ansatt centerpartistisk partiledare som inte alls kunde ge trovärdiga och bra svar på frågorna. "

Maud var tydlig med att pension och lön ska beskattas olika, bland annat på grund av att den som jobbar har högre kostnader. Det argumentet håller inte eftersom pensionen inte är 100 procent. Du får ut cirka 65-80 procent av din tidigare lön och det innebär att ett stort inkomstbortfall blir ännu större med alliansregeringens straffskatt på pensionärerna.

Mera om detta hos Johan Westerholm i dag. Thomas Bodström har flera intressanta aspekter på detta...

När det gäller LAS, Lagen om anställningsskydd, så ses den som ett gigantiskt problem i centern. LAS hindrar nya anställningar, är en vanligt förekommande åsikt och därför ska LAS göra det lättare att säga upp personal.

Nåväl, med en halv miljon arbetslösa så kanske detta, milt sagt, kan ses som ett mindre problem. LAS verkar ju onekligen inte hindra arbetsgivare som behöver varsla personal från att gör just detta.
De arbetsgivare, och även fackligt aktiva, som jag talat med ser inte LAS som det stora problemet idag. Det som många gånger saknas är personal med rätt kompetens och investerare som är beredda att gå in med pengar till utveckling av nya idéer.

Flera som skriver om detta i dag är Peter och Martin och PeO på bloggar nära dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar