tisdag 1 mars 2011

Regeringen får en STOOOR bakläxa

Nej, nej och åter nej.

Så säger majoriteten i riksdagens näringsutskott om ytterligare försäljning av aktiebolag i svenska folkets ägo.

I stället ska exempelvis SBAB användas för att gynna medborgare i detta land genom att påverka räntemarkanden. Ett ypperligt förslag med tanke på hur maktlösa vi är mot banker och deras vinstuttag. Som sannerligen alltid verkar omättligt...

När det gäller Vattenfall så skrivs det så här i pressmeddelandet från utskottet:

"I budgetpropositionen nämner regeringen att det kan bli aktuellt att överväga om en del av Vattenfall ska säljas. Näringsutskottet håller inte med. Ett argument är att Vattenfall förvaltar viktiga naturresurser och därför kan fungera som ett kraftfullt verktyg inom energipolitiken. Utskottet föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande talar om för regeringen att Vattenfall också i fortsättningen ska vara ett helägt statligt bolag."

Kraftfullt verktyg inom energipolitiken innebär på ren svenska att vi vill se till att pressa elpriset i rätt riktning i stället för att be folk byta till energilampor och tilläggsisolera...

Gammelmedia; SvD idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar