onsdag 23 september 2009

Vi vågar satsa på barnen och ungdomarna

Barn och ungdomar behöver få tillgång till kultur. Den skapandekraft som finns naturligt ska få näring. I Vimmerby väljer den styrande majoriteten att skära i bland annat Kulturskolan.

Det är tveklöst så att vi som valt att vara lokalpolitiker många gånger ställs inför beslut och val som är svåra. I kultur- och fritidsnämnden i Vimmerby var nedskärningskravet på 1,7 miljoner en riktigt stor summa. Det handlar dessutom inte bara om vår nämnd utan om kommunbudgeten som helhet. När socialnämnden går på knäna så är det direkt omöjligt att hävda att kultur- och fritid ska slippa undan en nedskärning. Vi funderade på hur vi ville fördela nedskärningen. Vi kom fram till att vad vi än gör så ska det göras så att det smärtar minst för kommunens barn och unga. Av den anledningen vill vi låta Kulturskolan få behålla resurser. Samtidigt som vi vill koncentrera museet Näktergalens verksamhet till att handla om samarbete med skola och förskola. Museet får ta en tuff besparing.
Vi vill att föreningsbidragen kommer de föreningar till del som har en hög andel verksamheter för barn och unga. Vi vill också prioritera vissa kulturbevarande föreningar, föreningar som arbetar med utsatta grupper och pensionärsföreningarna.
Det innebär att några föreningar blir utan, några föreningar får samma bidrag och några föreningar får mera!
Bris har i många år sökt bidrag i Vimmerby utan att nå upp till den summa som de allra flesta andra kommuner betalar. Vimmerby har länge ståtat med att vara sämst i klassen. Det går inte att tala om att man värnar barnen och att Vimmerby gör saker i Astrid Lindgrens anda om man inte lever upp till detta i praktiken.
Vårt resonemang i Vimmerby kring kultur, skapande och föreningsliv står sig dessutom bra till rikspolitiken! I slutet av oktober är det dags för socialdemokraternas stora partikongress. Härligt med en rörelse som resulterar i 1 107 motioner fyllda av vilja och framtidstro. För mig känns det extra roligt att barns och ungdomars tillgång till kultur uppmärksammas. Förslagen som läggs talar om barns och ungas rätt till kultur, både att själva utöva och genom att se andra. Det får heller inte vara så att det kostar för mycket. Bredden är viktig i förslaget, det ska handla om allt från kulturskolor till Nationalmuseum. Målet är att Sverige ska bli en kulturnation i världsklass. Rent politiskt innebär det att satsningar måste ske i utbildningsväsendet, i näringslivet och i kultursfären.
Och att vi måste börja med att fylla barnen med glädje och skaparkraft. Vi vill göra det i Vimmerby!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar