fredag 4 september 2009

Reflektioner

Hektisk vecka!
Har varit på utbildning med jobbet och då blir saker liggande på hög. Nu är det frdag och kontrollen är återställd.

I dag har sossarna i Vimmerbys kultur- och fritidsnämnd presenterat budget. Eller i alla fall lösningen på hur vi vill skära bort 1,7 miljoner från totalen. Skillnaden mellan det borgerliga förslaget och s-förslaget är markant. Vi värnar verksamhet som riktar sig till barn och unga på hela fronten. Plus pensionärer, kulturarv och utsatta grupper.

Vi vill ha kvar resurserna i Kulturskolan, vi vill ha kvar den föreningsdrivna fritidsgårdsverksamheten ute i Gullringen, Storebro, Södra Vi och Tuna. Vi vill ge pensionärsorganisationerna större bidrag och vi vill ge Bris det anslag de söker. Vimmerby har under många år varit sämst i klassen när det gäller bidrag till Bris. Det duger inte!

Sossarna har lagt stora delen av nedskärningen på museet Näktergalen.

Vi har hela tiden tänkt på att prioritera barn och unga på olika sätt. I kristider med arbetslöshet och elände så behövs föreningarna än mera och de gör ett viktigt jobb! Vi ser att det behövs kraftiga omfördelningar inom bidragsverksamheterna. Några ska bli helt utan, andra får mindre och de viktigaste i nuläget tycker vi ska ha mera.

Museet Näktergalen är en bra verksamhet men när vi inte har råd med allt så måste något bort!

De borgerliga väljer exempevis att helt ta bort föreningsdriven fritidsgård i alla ytterområden, de slår undan benen på simhallsföreningen i Gullringen och de skär hårt i Kulturskolan.

Det är en jättetydlig höger - vänstersituation! Finkultur mot bredd till alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar