tisdag 1 februari 2011

De fattiga barnen blir flera i Sverige just nu

Det känns som om jag skrivit den rubriken förr. I dag släpper Rädda Barnen sin åttonde rapport om barnfattigdomen i Sverige. För första gången på tio år ökar barnfattigdomen.

Detta är sannerligen inte värdigt ett land som Sverige. Barn ska inte leva i misär och föräldrar ska inte behöva be om allmosor för att klara dagen.

Nu säger representanter för Rädda Barnen att Sverige inte tar FN:s Barnkonvention på allvar.

Jag har tidigare i en motion hävdat att Sverige ska göra barnkonventionen till lag.

Vi måste jobba på bred front och ett vallöfte 2014 ska vara att socialdemokraterna kommer att jobba metodiskt och uthålligt för att helt utrota barnfattigdomen i Sverige. Om detta handlar en motion som jag lämnat i år och som mina partikamrater i Vimmerby enhälligt ställt sig bakom.

Så här skriver jag i min motion:

"Socialdemokratin kan utrota barnfattigdom!

I dag lever 350 000 barn i Sverige i fattigdom. Det är en för oss socialdemokrater rent skamlig siffra. Vi förde inte en tillräckligt stark politik för dessa barn och deras familjer under vår regeringstid. Den politik som nu förs, och har förts under mera än en mandatperiod av den borgerliga alliansen, kommer att utsätta allt flera barn för fattigdom.

När vi tar regeringsmakten 2014 ska ett av våra löften vara att vi kommer att utrota barnfattigdomen inom en tioårsperiod. Med en tydlig strategi där vi outtröttligt fattar en rad beslut som leder fram till målet. Vi måste se till att ensamstående föräldrar får det lättare, se till att sjukförsäkringen blir human och vi måste reformera alla områden där det behövs. Kort sagt måste hela samhället genomlysas utifrån ett barnfattigdomsperspektiv och en plan tas fram. Nollvision för barnfattigdom är målet och det är realistiskt med en socialdemokratisk regering."

Motionen kommer upp på Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress under våren och ska förhoppningsvis vidare till partikongressen för ett gemensamt beslut.

Mera hos SvD idag.

Flera bloggare uppmärksammar Rädda Barnens skrämmade siffror, bland andra Peter Högberg och Peter Andersson och Annarkia och Tord Oscarsson och Roger Jönsson och Röda berget och Alliansfritt och Martin Moberg på en blogg nära dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar