måndag 23 november 2009

Gör barnkonventionen till svensk lag!

I år är det 20 år sedan FN:s Generalförsamling antog barnkonventionen. Vi i Sverige har kommit långt när det gäller barn och ungas rättigheter. Jag tycker ändå vi ska spänna bågen ytterligare, vi ska inte nöja oss. Nu är det dags att göra barnkonventionen till en svensk lag.

Alla barn och unga ska ha rätt att kunna påverka beslut och yttra sig i frågor som rör dem själva. Var och en ska räknas som en självständig individ med individuella rättigheter.
Ja, barnkonventionens intentioner går inte att ta miste på. Barn och unga ska få vara delaktiga, de ska få uttrycka sig och de ska lyssnas på.

I Vimmerby kommun ligger vi långt framme när det gäller att arbeta konkret med barnkonventionen. Framöver kommer förhoppningsvis kommunfullmäktige att fatta beslut om att införa en policy för barnkonventionsarbetet. Alla ska tänka till och anpassa policyn till den egna verksamheten. Detta är bra! Men vi kan ännu bättre i Sverige!

I Norge har barnkonventionsarbetet hög prioritet och där finns barnkonventionen redan inarbetad i den nationella lagstiftningen. Jag tycker att det är dags för Sverige att göra samma sak och jag kommer att driva frågan vidare i en motion.

Sakta men säkert har vi fattat en rad olika beslut som är bra för barn. Alla barn har rätt till skolgång, vi har allmänt barnbidrag och vi har förbjudit barnaga för att nämna några saker.

Men det finns orosmoln. FN:s Barnrättskommitté har till uppgift att granska de länder som ratificerat barnkonventionen. Kommittén har bland annat kritiserat Sverige för vårt sätt att behandla barn som utsatts för människohandel och för vårt sätt att behandla asylsökande barn.
Ett sätt att komma åt tveksamheter vore just att erkänna konventionen som svensk lag.
Om barnkonventionen vore lag skulle man på alla beslutsnivåer tvingas följa konventionens alla artiklar.

I år när barnkonventionen fyller 20 år kan vi ta steget fullt ut och säkra barnens rättigheter genom att påbörja en resa mot lagstiftning. För mig är detta en viktig fråga och jag är glad för att grannlandet Norge visat vägen.

Barn är unika, barn är värda att lyssnas till. Vi måste se till att de får synas och höras. Inte på vuxnas villkor utan på barns och ungas egna villkor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar