onsdag 26 oktober 2011

Har (m)an ingen egen berättelse så kan man ta andras

I dag är det intressant att lyssna på P1 och professorn i statsvetenskap vid Stockholms universitet, Tommy Möller. Han beskriver att "moderaterna kom till för att bekämpa allmän rösträtt".

Samtalet i studion är inte så långt men väl värt att lyssna på. Reportern undrar om Möller kan förklara varför Moderaterna vill skriva om historien. Möller tror att det i första hand handlar om just okunskap. Men förklarar att det numera är viktigt att ha en berättelse som bär ett parti framåt. Och att moderaterna i stor utsträckning saknar den berättelsen. I synnerhet så är "de nya moderaterna" lite historielösa...av förklarliga skäl.

Min slutsats är då enkel: om du inte har en egen berättelse, sno gärna en annan som känns bra!

Det finns fortfarande en och annan som inte tycker att Sofia Arkelsten hade fel.

SvD Brännpunkt beklagar historikern (!) och moderatsympatisören Anders Edwardsson att Arkelsten gick ut och beklagade sitt partis okunnighet i historia. Bland anant skriver han så här:

"Och då tog det hus i helsike hos en handfull sossar och vänsterliberaler, som går på ångorna av gamla partimytologier om att den svenska högern inte hade alls med rösträttens införande att göra. Tvärtom, har det länge hävdats, var den in i det sista emot den."Nåväl, den där "handfullen sossar och vänsterliberaler" måtte ha varit en rejäl näve att räkna med. För nog tog det hus i helvete alltid.

För historieintresserade:
Klipp från socialdemokraterna.se:
"Den svenska arbetarklassen var vid denna tidpunkt utestängd från såväl kommunal- som riksdagsval. Detta på grund av de då gällande rösträttsbestämmelserna som enbart tillät rika att rösta. Det påverkade helt naturligt den politiska verksamheten eftersom det inte alltid var lätt att upprätthålla en regelbunden politisk föreningsverksamhet när man politiskt var maktlös. Partiet gav dock inte upp trots att överklassen fortsatte sina försök att tysta socialdemokratin. Den 1 maj 1889 kom den så kallade socialistlagen som angav nödvändigheten i att försöka få arbetarna att förstå sitt eget bästa och överge de socialdemokratiska idéerna."


Läs gärna mera hos Peter Högberg och på Norrköpingsbloggen och Svensson om en högervridning i samhället som startade för länge sedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar