torsdag 13 oktober 2011

Juridiken och politiken

I dag läser jag Johan Westerholm och han sätter fingret på det jag tror många känner nu. Vi ville prata politik...det behövs och vi socialdemokrater hade så mycket att säga.

"Och var står jag? Återigen, jag gillar Håkan Juholt som person och hans politiska profil. Jag gillar betong, jag gillar investeringar i vägar, järnvägar och bostäder. Jag gillar en aktiv samverkan mellan stat och näringsliv. Jag gillar investeringar i skolan och allt börjar med barnens livsvillkor. Jag är en ganska trist klassisk grå- och betongsosse. Och nöjd med det. Inte höger, inte vänster utan bara klassisk betong. Men oaktat vad måste vi förhålla oss till det som sker nu. De finns de av mina partikamrater som menar på att detta inte ska vara en moralisk - etisk fråga utan strikt juridiskt. Tyvärr för dessa kan jag konstatera efter gårdagen att det är inte det våra medlemmar eller traditionella väljare tycker. Avsaknaden hos alltför många av våra företrädare av moralisk kompass är för hög och Håkan Juholt har – rätt eller orätt – nu kommit att symbolisera detta. Vore politik juridik eller om etik bara skulle vara juridik vore det lätt, men så är det inte. Politik grundar sig i etik och juridiken är bara ett resultat av politiken."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar