tisdag 10 maj 2011

Det handlar om förtroende

I Vimmerby föreslår revisorerna nej till ansvarsfrihet för Carl-Axel Centerstig, c, Tomas Peterson, m, och Jan Henriksson, s. Dessa tre har enligt revisorerna ägnat sig åt obehörigt beslutsfattande i och med att de skrev under ett avtalspensionsuppgörelsel till kommunens ekonomichef. De tre hade inte rätten att teckna avtalet, avtalet försvann direkt när det skrevs under och ingen utom dessa tre visste om att det fanns. Uppgörelsen stred dessutom mot alla de kriterier som satts upp för att få avtalspension. Som om inte det vore nog så var innehållet i avtalen till ekonomichefen och ytterligare två höga chefer mera förmånligt än till övrig personal som beviljades avtalspension.
Revisorerna i Vimmerby riktar skarp kritik och de föreslår att de tre som underteckande avtalen inte får ansvarsfrihet.
Moderaternas Tomas Peterson avgick för dryga två veckor sedan. Redan innan förslaget kommit upp på bordet. Han baserade sitt beslut på en tidigare rapport där just avtalspensionerna fick skarp kritik av revisorerna. Carl-Axel Centerstig har slutat med politik sedan en tid tillbaka.
Kvar på sin post sitter socialdemokraternas, vårt, oppositionsråd Jan Henriksson. Han meddelade inte sitt eget parti vart åt det lutade trots att han fick info i förväg. I fredags blev revisorernas beslut officiellt. Nu har Jan tagit en time out i väntan på att medlemmarna ska kallas samman till ett möte.
Jag sitter i kommunens revisions- och demokratiberedning och var en av flera som fick direkt info av revisorerna efter deras beslut. Reviosorn från Pwc var mycket tydlig. Beslutar kommunfullmäktige att inte ge de tre herrarna ansvarsfrihet så är förtroendet förbrukat. Har man inte förtroende så kan man omöjligt behålla ett förtroendeuppdrag.
Nu ska de tre herrarna få möjlighet att skriftligen förklara sitt handlande. Den 30 juni fattas beslut i kommunfullmäktige.
Att revisorerna tar till detta händer så gott som aldrig. Just nu pågår ett liknade fall i Blekinge läns landsting. Där demonstrerar människor för att tvinga politikerna att avgå. De biter sig fast men frågan är hur länge.Revisorerna kunde påminna sig att det skett för några år sedan i en annan kommun. I Vimmerby kommun har vi aldrig haft detta läget tidigare. Mycket allvarlig situation, kallade Leif Larsson, c, ordförande för kommunfullmäktige, detta för. Jag håller verkligen med honom.
Just nu finns en majoritet för att rösta ja till revisorernas förslag i kommunfullmäktige. Och då fälls de tre avtalstecknade herrarna. Inte lättvindligt och enkelt. Inte för att någon känner att det är bra. De fälls i så fall för att det är rätt och för att de begått ett allvarligt fel. För mig som person och politiker är det väldigt viktigt att markera att det faktiskt inte går att göra precis vad som helst när man är politiker. Det handlar om förtroende och det handlar om ansvar.Och inte minst; om respekt för väljarna.

Mera hos Martin Moberg och Peter Högberg och Johan Westerholm och Peter Johansson på en blogg nära dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar