onsdag 20 april 2011

Ingen sjukskrivningsepidemi

Intressant läsning om sjukskrivningarna!

"Sverige hade aldrig någon "sjukskrivningsepidemi". Huvudproblemet var istället att sjukskrivningstiderna blev allt längre. Detta orsakades inte av ökat fusk och överutnyttjande, som många ville göra gällande, och inte av att arbetslösa gömdes undan i sjukförsäkringen. Det berodde inte på lata norrlänningar eller överkänsliga kvinnor. Sjukskrivningstiderna ökade på grund av att långtidssjuka inte längre erbjöds den hjälp de behövde för att kunna återvända till arbetslivet. Det skriver Björn Johnson, docent i socialt arbete, Malmö högskola."

Läs hela.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar