lördag 9 april 2011

Farsliknade demokrati och insyn

Jag tycker mycket om Gunilla Källenius och hennes idéer. Hon för fram många goda tankar på bloggen. I dag hoppas jag hon förlåter mig för att jag tar mig friheten att citera ett väldigt långt stycke ur hennes text. Gunilla skriver om det representantskapsmöte hennes partidistrikt ska ha nu idag. En av motionerna handlar om öppenhet.

"Ett annat förslag (G16) är att göra distriktets styrelseprotokoll tillgängliga så att vi vet vad styrelsen pratar om på sina möten och vad de eventuellt bestämde. Det avråder styrelsen på det bestämdaste från eftersom det ”vore direkt skadligt för Socialdemokraterna som parti” då det i protokollen förekommer referat av valstrategier och eftersom frågor som rör enskilda personer inte ska få spridning.

Men man behöver inte föra allt till protokollet. Man behöver inte ge alla detaljer. Om jag tycker en person är en skitstövel behöver jag inte säga det med namn i protokollet. Har jag kommit på en fiffig valtaktisk grej så behöver jag inte skriva vad den går ut på. Jag kan skriva i protokollet: ”En fiffig valtaktisk grej diskuterades, och beslöts att den skulle tillämpas i kommande val”. Då får vi i alla fall en uppfattning om vad som diskuteras på de där mötena.
Jag har själv varit nyfiken på styrelseprotokollen, mest för att som nybliven medlem få en uppfattning om styrelsens arbete, och i tro att de där protokollen fanns tillgängliga nånstans skrev jag till kansliet och frågade.
Svaret blev: ”Du har via vår info-adress ställt en fråga angående publicering av protokoll. Svaret är att partidistriktets styrelseprotokoll inte är offentliga, då de (enligt partiets stadgar) är hemligstämplade i 20 år.”
Jag: ”Hej och tack för ditt svar. Jag har läst partiets stadgar och hittar inget om hemligstämpling. Var står det? Har jag missat något?”
Svar: ”Hej igen! När jag undersökt saken närmare, visar det sig att det inte finns reglerat i stadgarna. Det är Verkställande Utskottet som har fattat beslutet om arkiveringsreglerna. Enligt detta beslut finns handlingarna tillgängliga hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek efter 20 år.”
Jag: ”Tack för svaret. Det förklarar att jag inte hittade något på hemsidan. Hur hittar jag protokollet på Verkställande Utskottets beslut om arkiveringsreglerna?”
Svar: ”Hej! Verkställande utskottets protokoll följer givetvis samma regler som resten av partiets!”
Så beslutet att styrelseprotokollen skulle vara hemligstämplade i 20 år hade fattats på ett styrelsemöte vars protokoll var hemligstämplat i 20 år. Det är öppenhet och transparens."

Men visst låter det som en fars? En parodi på demokrati och öppenhet framförd av ett par roliga skådisar. Något vi skulle kunna garva åt på en kongress, typ.

Men det är rena rama sanningen på ett representantskapsmöte med socialdemokraterna i Stockholms stad i dag.

Mera hos Alexandra Einerstam på en blogg nära dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar