torsdag 9 september 2010

En sjuk försäkring

Vår sjukförsäkring är en helt sjuk försäkring i nuläget. Sjuka jagas, misstros och stängs ute. I stället för att lösa ett problem så omfattas numera alla av förmånen att vara ett problem. Sjuka människor ska arbeta och om de inte kan det ska de söka sjukpenning på nytt. Om de inte får det så kan de söka försörjningsstöd hos kommunerna. Sjukt. Japp. Vår sjukförsäkring behöver rehabiliteras av en rödgrön regering.

Flera skriver om detta i dag, bland andra Ett hjärta rött och Johan Westerholm och Martin Moberg på bloggar nära dig. Om utanförskap hos s-buzz och Veronica Palm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar