tisdag 17 augusti 2010

Satsning på barnkultur i dag!

I dag presenterade Leif Pagrotsky en ny satsning på barnkultur. Och jag blir så glad! Förutom att kultur är bra både för kroppen och knoppen så finns det en annan aspekt som är viktig. Jag tror att barn och unga kan lära sig påverka demokratiskt genom att uttrycka sin åsikt via kulturen. Vi behöver kultur och barnen behöver växa upp med kultur!
Visst ska vi ha ett barnkulturår!

Mera på Kulturbloggen och hos Peter H i dag. Även Martin Moberg skriver.

Nedan satsningen i sin helhet:

"Socialdemokraterna vill göra en särskild satsning på att stärka barn
och ungas tillgång till kultur. Utöver det barnkulturlyft som de
rödgröna partiledarna har presenterat föreslår partiet ett nationellt
barnkulturår 2012.

- Fler barn behöver mer kultur. Det är oerhört viktigt att stimulera
ungas kreativitet och barns kontakt med konst, teater, musik och annan
kultur. Det stärker barn och unga som individer, utvecklar deras
kreativitet och förbättrar inlärningen. Därför behövs breda och
ambitiösa satsningar på svensk barnkultur, säger Socialdemokraternas
kulturtalesperson Leif Pagrotsky.

- Vi vill göra en kraftsamling för att lyfta kultur av och för barn
och unga genom att ägna ett helt år åt att låta olika politikområden
och ett brett spektrum av aktörer fokusera på barnkultur. Vi vill
under den kommande mandatperioden fokusera på insatser för att stärka
alla barns tillgång till kultur, för att ingen stängs ute från kultur-
och musikskolan på grund av för höga avgifter, och för att de som
skapar film, teater, böcker och musik för barn och unga får bättre
möjligheter. Jag är även öppen för att komplettera de långsiktiga
nationella kulturpolitiska målen, så att barn och ungas rätt till
kultur ytterligare kan förtydligas, säger Leif Pagrotsky.

Socialdemokraternas förslag för barnkulturen:

Rödgrönt barnkulturlyft:
* maxtaxa inom musik- och kulturskolan
* en nationell scen för barn- och ungdomsteater
* skapande skola utökas till fler stadier
* kultur och estetiska ämnen i den ordinarie skolan ska värnas

Fler förslag i rödgröna kulturlyftet som berör barn och unga:
* populärkulturcentrum för pop- och rockmusik, film, serietecknande
och dataspel
* läsfrämjandeinsatser som Läs för mig pappa och en ny skolbokserie
* satsningen på svensk film för barn och unga

Nationellt barnkulturår 2012. Myndigheter, organisationer,
kulturskapare, kommuner, skolor, bibliotek, näringsliv och enskilda
bjuds in att delta i förberedelserna och genomförandet av ett
nationellt år för svensk barnkultur 2012.

Fokus för barnkultursatsningarna:
* Barn och ungas tillgång till kultur ska öka, kreativitet ska
stimuleras och klyftorna mellan olika barnfamiljers kulturkonsumtion
ska överbryggas.
* Inget barn ska stängas ute från att lära sig att spela instrument,
sjunga eller spela teater på grund av för höga avgifter.
* De som skapar svensk barnkultur ska ha långsiktigt hållbara villkor
och förutsättningar. "

1 kommentar:

  1. Gärna skattepengar till barnkultur med undantag av Suzanne Osten. Kultur till vuxna skall inte skattefinansieras till hel eller del.

    SvaraRadera