måndag 16 augusti 2010

Lyssna på Wiehe!

Mikael Wiehe mfl debatterar i Aftonbladet i dag.

"Från 80-talet och framåt har ojämlikheten ökat. Denna trend har på ett odiskutabelt sätt förstärkts under Reinfeldts regim. 2004 var andelen fattiga uppe i 9 procent. 2008 hade den vuxit till 13 procent.? Alliansregeringens politik ger ingen anledning att tro att utvecklingen kommer att hejdas. Det är allvarligt. Stora inkomst- och statusklyftor står i negativ förbindelse med en rad centrala välfärdsfrågor som hälsa, kriminalitet och social rörlighet."

Läs gärna hela debatten som är bra och tänkvärd!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar