fredag 28 januari 2011

Förlorade ungdomar

"Antalet unga som varken arbetar eller studerar ökade kraftigt – från 85 000 till 102 000 individer – mellan 2007 och 2008. Det finns mer kunskap om vad 20–25-åringarna inom denna grupp gör än om 16–19-åringarna. I den sistnämnda gruppen hade hela 63,3 procent en för samhället okänd aktivitet under 2008."

Så inleds Ungdomsstyrelsens pressmeddelande.

Alltså, över 60 procent bland de aktuella 16-19 åringarna har vi inte den blekaste aning om vad de gör. På allvar.

Vidare i pressmeddelandet:
"Under 2008 saknades kunskap om vad 13 000 individer i åldersgruppen 16–19 år, och 24 000 individer i åldern 20-25 år gör – de finns varken i arbete, utbildning eller i nationella eller kommunala stödsystem. "

Hur många tror på att dessa unga lever på sina samlade resurser, reser och förverkligar sig själva?

En tickande ungdomsbomb.

Utanförskapet kan ju som bekant se olika ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar