torsdag 18 mars 2010

Tappat greppet helt i frågan om jobben!

I dag noterar SCB 459 000 arbetslösa. Det är plus 18,5 procent jämfört med förra året samma tid. Av dessa är 161 000 unga mellan 15-24 år. Hela 34,4 procent unga arbetslösa i Sverige idag.
Att påstå att den borgerliga regeringen klarat sysselsättningen vore allt att ta i...

Mona Sahlin presenterar i dag en politik för att få ut unga i jobb. Debatt på SvD.

Några av punkterna:

• Vi föreslår 100 000 nya jobb och utbildningsplatser varav 26 000 utbildningsplatser riktade direkt till unga.
• Vi vill införa en ”första dagen garanti” mot ungdomsarbetslöshet. Unga arbetslösa ska direkt få en insats som leder vidare.
• Vi vill investera i lärlingsplatser och traineeplatser i välfärden.
• Vi vill ta bort arbetsgivaravgiften för arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom och införa ett första-jobbetavdrag för dem som anställer långtids­arbetslösa ungdomar.

Peter Andersson och Ulrika Falk skriver bra på samma tema!