måndag 29 mars 2010

Barnfattigdom på fullmäktiges dagordning

Ikväll avstår jag kommunfullmäktige. Inte för att jag inte vill men jag bedömer att det blir komplett omöjligt att höra vad som sägs med bara ett öra i gång. Tyvärr.

I kväll ska ledamöterna få ta del av den utredning som gjorts kring barnfattigdom i Vimmerby. Var tionde barn i Vimmerby kommun räknas som fattiga enligt Rädda barnens definition. Förvisso är det så att barnfattigdom i Sverige inte ser likadan ut som i exempelvis Etiopien. Men ont gör den för det...
Jag har läst utredningen. Som tog väldigt lång tid att få fram. Den baseras på intervjuer med nio (9) personer från proffessionen, det vill säga personer som jobbar med barn och unga i Vimmerby. Inte ett enda barn har fått komma till tals och inte en enda ungdom. Det tycker jag är klent. Själva utredningen kommer i princip inte fram till något som inte Rädda Barnen redan pekat på. Att barnfattigdomen är skamlig för den som drabbas och att barnen, och särskilt ungdomarna, gör allt för att dölja sin brist på pengar. Att barnfattigdomen hämmar socialt och att den riskerar leda till ett mera permanent utanförskap. Bland annat.

Jag vet att den redogörelse som ska ske ikväll inte är det viktigaste. Det absolut viktigaste är att få fram den åtgärdsplan som kommunfullmäktige redan beslutat om. Innehållet i den är högintressant och viktigt för de barn som är drabbade.

Jag tror inte på ett eventuellt argument att vi här i Vimmerby inte kan skapa åtgärder som leder åt rätt håll. Självklart har lokal politik betydelse! Det visar sig inte minst genom att barnfattigdomen skiljer sig mellan landets kommuner.

Vi kan och ska göra skillnad i Vimmerby!