onsdag 10 maj 2017

Krig mot kajorna

Å, ibland kan jag inte låta bli politiken. Som idag. När KD-politikern Lennart Davidsson i grannkommunen Hultsfred tillsammans med en partikollega förklarar krig mot kajorna i en motion.

Davidsson vill rent av införa skottpengar på kajor och han vill att kommunstyrelsen tar tag i problemet.

Å, så härligt, inte sant! Kajorna älskas inte av någon och jag har själv rusat ut och kört iväg dem från tomten under vilda skrik. ÄNTLIGEN tar någon tag i detta, tack Lennart Davidsson, KD, tack.

Men vänta här nu!? Sakta i backarna...

Lennart Davidsson, KD, är alltså politiker i borgerligt styrda Hultsfred. Trots att han sitter i den styrande majoriteten så skriver han en motion - ett förslag på politik han vill genomföra. Är Davidsson helt ensam om att avsky kajor i den styrande majoriteten eftersom han är tvungen att skriva en motion i stället för som brukligt är när man har makten - helt enkelt bara genomföra sin politik? Att motionera till kommunfullmäktige är vanligtvis oppositionens verktyg för att driva fram förslag och idéer. Inte majoritetens.

Men vänta igen!? Lennart Davidsson är ju vice ordförande för Miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfred/Vimmerby! Den facknämnd som vanligtvis hanterar just precis kajproblemet.

Citat ur Vimmerby Tidning: "I en motion till kommunfullmäktige kräver de ny att kommunstyrelsen tar tag i problemet. Att någon lämplig förvaltning eller enhet på kommunen får i uppdrag att redovisa på vilket sätt man kan minska bekymret med kajor, som ställer till problem på allmänna platser."

Men vet han inte vilken "lämplig förvaltning" han styr över? (Gemensam miljö- och byggnadsnämnd för Vimmerby och Hultsfreds kommun. Ordförandeskapet roterar under mandatperioden enligt beslut i fullmäktige. Vimmerby kommun har ordförandeskapet under 2015 och 2017 och Hultsfreds kommun under 2016 och 2018.)
Alltså just nu sitter Vimmerby på ordförandeskapet men redan 2018 ska Davidsson hålla i klubban igen. Och får då kajorna i knäet liksom.

Hur är det då med krafttag och skottpengar? Ja, andra har funderat på saken ser jag efter att snabbt googla på frågan. En del har till och med provat.

Kurt Jakobsson är samordnare för Växjö kommuns skyddsjakt. Han påstår att det är omöjligt att lyckas med just avskjutning.
"Det är ju ganska svårt att komma åt de kajor som ställer till mest problem, för de skulle man ju skjuta på borden egentligen och det går ju inte att göra när folk sitter där och äter."
Ja, du Kurt det skriver jag under på. Lite otrevligt vore det allt...

I Falköping har de till och med försökt, även där utan att lyckas.

Sålunda ska nu de kommunala motionskvarnarna mala på med Davidssons kaj-motion. Kanske kommer den upp på hans miljö- och byggnadsnämndsammanträde någon gång under 2018 när han själv håller i klubban! Gott om tid att läsa på inom sitt eget nämndsområde med andra ord!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar