onsdag 28 augusti 2013

Att vara emot först och sedan för

Jag tycker mig se en trend. Moderaterna är emot först, ja, de till och med röstar emot. Sedan tvärvänder de och går ut i kampanjer och är för. Men det är ju inte speciellt trovärdigt.

Ur SvD idag, debatt skriven av Ibrahim Baylan och Karin Wanngård:
"Andelen elever som lämnar grundskolan med fullständiga betyg har minskat varje år sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Mot bakgrund av detta föreslår vi obligatorisk sommarskola för de elever som inte når upp till målen i grundskolan. I vår budgetmotion förra året avsatte vi 130 miljoner kronor för att öka undervisningstiden i upp till 20 dagar för eleverna i årskurs 6-9. Moderaterna röstade nej."

Här hittar ni moderaternas bakochfram-kampanj.  Det blir liksom lite skämskudde på att först vara emot och sedan kampanja för något som man är emot. Eller hur det nu blir.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar