tisdag 20 juli 2010

Ministern och myten

Minister Maria Larsson ser ett Sverige där socialbidragen sjunker och där de fattiga barnen blir färre. Trots att siffror och statistik pekar på raka motsatsen! Flera har skrivit mera om detta.

Roger Jönsson:

"I debattartikeln försöker Maria Larsson att presentera en bild av att det inte
är så farligt som man skulle tro när det handlar om socialbidragen och
barnfattigdomen. Det är bättre, speciellt när hon väljer ut ett par andra år
och jämför med. Socialdemokratin anser Maria Larsson sprider felaktiga
myter. Tyvärr för Maria Larsson är det hon själv som sprider felaktig
information.

Artikeln anser jag, liksom många andra artiklar och
uttalande från regeringen Reinfeldt, andas liknöjdhet. En av de tuffaste
kriserna har slagit till och regeringen Reinfeldt går runt och verkar tycka
att det inte blev så farligt som man först trodde. Det är en passivitet som
jag inte tycker om. Det gör att man missar hur verkligheten ser ut för många
människor och därmed att göra rätt åtgärder för att hjälpa, stötta, ta bort
hinder och skapa möjligheter."

Mera om detta hos Claes, Anna och Alliansfritt.