lördag 24 juli 2010

Fattigdom ska osynliggöras och begreppen ska förvirra

EU:s gemensamma strävade efter att bekämpa fattigdom kan vara ett minne blott tack vare statsminister Fredrik Reinfeldt och hans alliansregering.
Nu är det upp till varje land att definiera fattigdom. Självklart blir det svårare att agera gemensamt om inget samlat mått finns.

Att en regering lägger ned synnerligen hårt jobb på att definiera om fattigdomsbegreppet kan ju få i alla fall mig att fundera på varför. Jag tror att det handlar om att slippa kritik från olika håll och om att kunna manipulera statistik som det passar.

Jag vill aldrig släppa målet om solidaritet och jämlikhet. Det finns spaltmeter efter spaltmeter att läsa om att de bäst fungerande samhällena också är de mest jämlika. För att inte tala om forskning som pekar på samma sak.

Lena Sommestad skriver i dag en mycket läsvärd artikel på DN debatt.

Peter H, Johan Westerholm och Kulturbloggen är ute på samma tema.