måndag 12 juli 2010

Höjdare för kulturen!

I Almedalen hade jag förmånen att vara med när de fyra rödgröna partiledarna presenterade sin kulturpolitik. Ett ögonblick från veckan som är riktigt minnesvärt.

Inte nog med att det är fyra ledare som verkligen är samspelta och verkar gilla varandra finfint - de presenterar en kulturpolitik som känns både klassisk och nyskapande på samma gång.

Det är en kultursatsning för barnen och för den breda allmännheten. Det är också en satsning på att bevara vårt kulturarv för kommande generationer. Alldeles särskilt glad är jag över att det är så tydligt riktat till barnen och ungdomarna! Kultur och estetiska ämnen ska få större utrymme i skolan!
Inte minst spännade med en nationell scen för barn- och ungdomsteater!

Här är satsningarna i punktform:

• Kultur på ett klick – en satsning på digitalisering.
• Öppna museerna och sprid samlingarna.
• Barnkulturlyft. En maxtaxa införs i musik- och kulturskolan.
• Läsfrämjande insatser till läsovana.
• Nytt populärkulturcentrum för film, musik, dataspel, serietecknande.
• Satsning på svensk film med inriktning på ett nytt filmavtal 2012.
• Jobb och utveckling för kulturskaparna.

Läs hela dokumentet här!