tisdag 6 april 2010

Mitt eget möjligheternas land

Här kommer en debatt som jag har haft publicerad i Vimmerby Tidning i samband med att riksdagslistorna fastställdes. Det är min historia och min vision.

Vi ska bygga möjligheternas land

Min pappa föddes 1917. Samma år som hungerkravaller bröt ut i Västervik och tusentals arbetare marscherade genom staden för rätten till mat på bordet. Pappa var äldst i en skara på 13 barn där farmor och farfar inte skulle få se dem alla växa upp. Pappa deltog i folkhemsbygget. Jag hoppas få vara med och bygga vidare på möjligheternas land.


Själv gick jag rakt från grundskolan och ut till ett industrijobb innan jag kom in på gymnasiet ett år senare. Det fanns jobb överallt. Efter gymnasiet hamnade jag på en träindustri i Vimmerby. Min första kontakt med orättvisa på jobbet var när kvinnorna i plugglagningen förde en ständig kamp för att tjäna pengar på ett ackord som var helt omöjligt. Vi gick samman och vi fick till en förändring. Självklart hade jag inte klarat det själv – ensam är som bekant inte stark.
Mitt fackliga engagemang tog fart och misstagen under åren var säkert många. Men jag brann, och brinner fortfarande, för rättvisefrågor. Till en början hade jag inget intresse för politiken. Jag tyckte att det fackliga var för sig. Efter hand insåg jag att kampen kan föras på mera än ett plan, och fackliga företrädare behövs i politiken. De fackliga frågor som var, och är, viktiga för mig kunde jag driva politiskt.
Jag drömde aldrig om att sitta i riksdagen. Jag tänkte nog inte ens tanken då. Mitt politiska och fackliga engagemang har mer eller mindre 20 år på nacken nu. Rollerna har varit många och det har varit en otroligt spännande resa. Jag har haft förmånen att få lära mig så mycket av varje ställe jag hamnat på och av människorna jag mött. Nu känner jag verkligen lust inför riksdagsuppdraget. Där finns det klara möjligheter att jobba med de frågor som jag känner för. Jag har ett brett intresseområde men det finns några frågor som jag kommer att lägga extra mycket krut på.

För mig kommer barnen och ungdomarna alltid att ha en huvudroll. Barns utsatthet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. När jag var liten tittade jag ofta på en tavla hemma hos min syster. Det var en kopia på den kända målningen Grindslanten. Jag minns än idag hur obehaget kom över mig när jag tittade på tavlan. Hur jag ville hjälpa killen som låg underst i tumultet. Hur orättvisan gick rakt in i hjärtat.
Sedan den borgerliga regeringen tog makten 2006 har barnfattigdomen ökat i Sverige från åtta procent till 12 procent. Runt en kvarts miljon barn växer upp i familjer där ekonomin är ett ständigt problem. I Vimmerby handlar det om över 250 barn.

Jag vill också att barn och ungdomar ska få mera att säga till om i sin vardag. Elevrådens roll kan utvecklas, elevernas egen fackliga organisation. Jag är ganska övertygad om att det många gånger är lite av skendemokrati – vuxna som bestämmer vilka frågor som kan påverkas. Barn och unga behöver få vara med och bestämma över betydligt mera än de gör idag! Kontakten med politiker behöver utvecklas och jag hoppas på helt nya kanaler!

Sverige har just nu väldigt hör arbetslöshet bland ungdomar. Det är inte acceptabelt. Den borgerliga regeringens ungdomsgaranti innebär att unga måste gå utan sysselsättning i tre månader innan de kan få hjälp. Jag tänker jobba för att socialdemokraternas förslag blir verklighet – att varje ung arbetslös ska få en insats redan den första dagen som arbetslös.

Landsbygdsutveckling i stället för landsbygdsavveckling är viktigt. Jag kommer att jobba för att det ska finnas god service som gör att människor kan både bo och arbeta på landsbygden. Det är inte rimligt att boende på landsbygden blir utan kommunikationsmöjligheter när Telia gör förändringar.
En viktig del där är möjligheter för lokala livsmedelsproducenter att kunna utvecklas och bli flera! Min förhoppning är att flera upptäcker att maten är en del av vårt kulturarv! I dag satsas det på många håll på just lokal mat och lokala producenter. Vi har några riktigt duktiga i Vimmerby kommun men de kan självklart bli flera.
Att kunna erbjuda spännande lokala och regionala matupplevelser kan bli en självklar del i en växande besöksnäring. Året runt-turism kräver samverkan mellan aktörer. Och det behövs hela tiden nya idéer och utveckling. Politikens roll är att ge goda förutsättningar. Min förhoppning är att köken i Vimmerby, skolor och äldreboenden, ska kunna servera mat som är ekologisk och närproducerad. För att underlätta så behöver vi förändra lagen om offentlig upphandling. På initiativ från mig så ligger det en motion redan nu på riksdagens bord för behandling i juni.

Kalmar län ska bli ett framtidslän. Den visionen är jag stolt över att dela. Förutsättningarna för att detta blir verklighet är goda. Tillgång till universitetsutbildning, bredden inom vår industrisektor, en besöksnäring som bara är i sin linda och riktigt bra förutsättningar för att skapa jobb inom miljöteknik och energisektorn. För att nämna några. Kalmar län har dessutom en riktigt vacker natur med goda möjligheter att bo kustnära såväl som i ett jord- och skogslandskap.
Vi vill se till att universiteten får ökade forskningsresurser och vi vill jobba för att skapa en läkarutbildning. Vi vill investera i E22 och vi vill utveckla järnvägstrafiken. Vinterns tågkrångel på Stångådalsbanan får bara inte upprepas! Om besöks- och upplevelsenäringen ska kunna utvecklas så är utbyggnad av infrastrukturen ett direkt måste.

Att stimulera bostadsbyggnation behövs. Att bygga i trä tror vi är ett strategiskt val för framtiden inte minst med tanke på den för länet så viktiga träindustrin. Vi tänker dessutom arbeta för att Kalmar län får ett provningscenter för vågkraft. En anläggning som med fördel byggs i anslutning till någon av länets nya vindkraftsparker.

Allt detta är möjligt och det är åtgärder som gör Sverige starkare. Med en borgerlig regering har utanförskapet ökat och människor har försatts i helt omöjliga situationer där otrygghet och ekonomiska problem blivit resultatet. Bara i Kalmar län har runt 15 000 personer lämnat tryggheten i a-kassan.
Socialdemokraterna kommer omedelbart efter en valvinst att återupprätta sjukförsäkringen och ge människor möjlighet att rehabiliteras och bli friska utan hot om stupstock.
Vi tänker bygga vidare på ett land där möjligheterna finns till för alla. Ett land där det finns trygghet för människor och där det finns många som vågar. Det folkhem min far var med och skapade får inte raseras!
Jag vill jobba för trygghet, möjligheter och utveckling. Kryssa mig till riksdagen!

Annika Högberg
Riksdagskandidat, socialdemokraterna i Vimmerby, Kalmar län