måndag 9 november 2009

Botten med kärnkraft

Statliga Vattenfall hastar på och vill bygga ut kärnkraften. Mitt i en tid då människor vill ha miljövänliga alternativ till det mesta. Vi vill ha förnyelsebara alternativ inte något som förstör jorden i miljontals år! Vi vill ha ny teknik som skapar jobb och exportmöjligheter!
Människor vill rädda klimatet och vi vill äta bra mat utan att suga ut de resurser som finns. Det verkar som om företagen/kapitalet totalt har missat att det finns en stark folkvilja att räkna med. Regeringen och kapitalet ligger efter och kommer dragandes med gammal teknik till ett folk som skriker efter alternativ som räddar klimatet och miljön! Ni som gillar kärnkraft, ta reda på hur uranbrytning går till och ta reda på varför vi inte gör det själva i Sverige!

4 kommentarer:

 1. människor vill ha miljövänliga alternativ till det mesta

  Varje kärnkraftverk som ersätter motsvarande mängd kol räddar 15 000 liv.

  Varje kärnkraftverk som ersätter motsvarande mängd kol sänker mängden utsläpp med 95 till 99%.

  Kärnkraften passar utmärkt som ett miljövänligt alternativ eftersom utsläppen är lägre än för exempelvis vindkraft i ett livsperspektiv, samt att det till skillnad från alla andra kraftslag finns ett totalansvar lagt på producenterna att ta hand om alla restrodukter på ett säkert sätt. KBS-3 är i slutfasen av forskningen, och om några år påbörjas byggandet.

  Vi vill ha förnyelsebara alternativ inte något som förstör jorden i miljontals år!

  Om du påstår att kärnkraft "förstör jorden i miljontals år" så får du väldigt gärna styrka det påståendet. För det första så talar vi med nuvarande restprodukter om en förvaringstid på högst 100 000 år och lösningen för detta är som sagt på väg att gå till granskning. För det andra så gäller detta inte nyare generationer kärnkraftverk där tiden sjunker till 500-1000 år istället.

  Det verkar som om företagen/kapitalet totalt har missat att det finns en stark folkvilja att räkna med.

  Folkviljan är starkt positiv till kärnkraft. Såväl Aftonbladets som SvD's inofficiella "Dagens fråga" visade på 80% stöd för att ny kärnkraft byggs i Sverige. Frågan är om det inte är kärnkraftsmotståndet som missat att folkviljan inte är med dem längre.

  Regeringen och kapitalet ligger efter och kommer dragandes med gammal teknik till ett folk som skriker efter alternativ som räddar klimatet och miljön!

  Kärnkraft är den yngsta kraftproducerande tekniken vi har... ynka 55 år gammal. Vindkraft i jämförelse är 4000 år gammal. Vattenkraft har funnits sedan civilisationens födelse. Och användingen av biobränslen är en av de saker som anses vara mänsklighetens skiljelinje från djuren.

  Om du vill ha "ny teknik", då är det kärnkraft du efterfrågar eftersom allt annat är äldre och börjar nå taket för sin effektivitet. Kärnkraft har fortfarande förbättringar på 2500 - 5000% att se fram emot.

  Ni som gillar kärnkraft, ta reda på hur uranbrytning går till

  Det har jag. Har du?

  Jag har koll på att exempelvis Canadensiska och Australiensiska miljömyndigheter har samma höga krav som vår svenska moderna miljöbalk, och att gruvbolagen har anpassat sig därefter. Visste du exempelvis att på 70-talet fick gruvarbetare hos svenska LKAB 2000% mer strålning ifrån arbetet än vad en modern australiensisk uranbrytare får?

  ta reda på varför vi inte gör det själva i Sverige

  Det har jag. Har du?

  Därför att i Canada och Australien så lyfter man upp malm med skyhög koncentration av uran... uppemot 20 000 ppm (20%). Det finns så mycket uran i så höga koncentrationer att man inte har kunnat tävla ekonomiskt mot dessa i Sverige. Att det skulle handla om miljöspärrar är fel.


  I koleldande Tyskland släpe rman ut 495g/CO2 per kWh... i UK mer än 500 g/kWh... USA mer än 600 g/kW, och i Kina, skyhöga 771 g/kWh, och det bara stiger.

  I Frankrike som är en kärnkraftsmation är siffran 86 g/kWh. Den blir sämre för att man använder också en hel del gas. I Sverige ligger siffran på 47 g/kWh, för vi kör med kärnkraft och vattenkraft.

  Så gag vill ställa följande fråga dig: var är viktigast för dig?

  Att försvara din gamla åsikt att kärnkraft är pest & pina? Eller att få ned utsläppen?

  Vad är viktigast för dig? Åsikten, eller resultaten? Att få behålla det känslomässiga 30 år gamla bagaget, eller att våga tänka nytt?

  Men bestäm dig snabbt... klockan går.

  SvaraRadera
 2. Alternativ är just detta, alternativ... Jag ser inte kolkraft som ett alternativ till kärnkraft. Jag hör heller inte till något nätverk utan är precis som många andra, lite orolig för framtiden. Och skriver därefter! För mig är kärnkraften något som grävs ned i marken och vi kan omöjligt veta exakt hur det påverkar vår jord i framtiden! Att det måste tas om hand innebär inte att det för den skull ar säkert i all evighet. Jag kommer att vidhålla min tro på att det kan skapas alternativ om vi försöker.

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 4. Tack för raskt svar Annika. :)

  Jag ser inte kolkraft som ett alternativ till kärnkraft.

  Nej så kanske inte du ser det. Men tittar vi på hur det ser ut i världen så är det den defacto situation vi har. 85% av världens energi hämtas från fossila bränslen. Kol, som vi tack och lov sluppit i Sverige, står för den överväldigande majoriteten av energiproduktionen. Vi kan inte spara bort 85% av energiförbrukningen. Det ställer krav som du aldrig kan få uppfyllda.

  Så kolet måste ersättas. Varje kolkraftverk måste stängas och något annat användas i dess plats. Vad vill du ersätta detta med?

  vi kan omöjligt veta exakt hur det påverkar vår jord i framtiden

  Eh, vad? Vad baserar du detta påstående på?

  Geologi, kemi och fysik är välkända vetenskaper. Dessa ändrar sig inte godtyckligt med tiden, såvida du inte tror på någon slags gud som vill leka med oss på pin tjiv och helt plötsligt skriver om alla naturlagar. Hur menar du då att vi inte kan veta? Vad baserar du det antagandet på?

  Naturen har själv gjort exakt det som vi nu skall göra. Vid Oklo, i Gabon, Afrika, skapades för 1.7 - 2 miljarder år sedan kärnavfall av exakt den typ som vi nu skapar. Naturen lämnade detta helt oskyddat i berget, genomströmmat av vatten, under extrem värmeutveckling. Vi vet idag genom att undersöka Oklo att kärnavfallet fastnade i berget. På över 1 700 000 000 år, rörde sig restbränslet mindre än 3 meter. Idag finns det inget kvar av de farliga restprodukterna, därför att de har sönderfallit ned till sista atom.

  Menar du att naturen hade fel? Om inte, hur kan du då mena att vi inte kan veta?

  I den metod som SKB nu föreslår, så skall restbränslet stoppas i ett berg som har extremt låg vattenföring, kapslas in i vattentät lera, och inneslutas i koppar som inte rostar. Det vill säga att SKB lägger på ytterligare två barriärer, samt väljer ett berg som har mycket bättre förutsättningar än Oklo. Hur kan du då mena att vi inte kan veta? Vad baserar du påståendet på?

  Jag kommer att vidhålla min tro...

  Tro i all ära... men jag föredrar garantier och hårda fakta som inte kräver tro.

  ...på att det kan skapas alternativ om vi försöker.

  Javisst skall vi skapa alternaiv. Fusionsforskningen exempelvis pågår för fullt. Det pågår också forskning om smara elnät och energilagring som delvis kan lösa tillförlitlighetsproblemen med förnybara energikällor.

  Men hur länge anser du att vi kan vänta på dessa alternativ? Vad händer om forskningen misslyckas? För varje år som går matas 27 miljarder ton koldioxid ut i atmosfären, och över 2 miljoner människor dör av luftföroreningar. Hur länge kan vi vänta?

  Vad är viktigast för dig? Resultaten eller åsikten? Jag förstår att du är emot kärnkraft och att du hoppas på annat. Men hur länge vill du att vi väntar på att förutsättningarna skall bli rätt för det som du hoppas på?

  Vad är viktigast för dig? Att få vara anti-kärnkraft, eller att minska utsläppen och rädda liv?

  Om du anser att kärnkraft inte skall få vara med i den stora energimixen med kraftslag som har låga utsläpp, betyder det då att du anser att utsläppsproblematiken egentligen inte är så farlig? Om du vill utesluta beprövade lösningar som bevisligen har låga utsläpp, och som kan leverera med god säkerhet, skall man ta det som ett tecken på att du tycker att vi kan vänta på lösningar?

  Vad är viktigast för dig... åsikten eller resultatet?

  SvaraRadera