måndag 3 maj 2010

Kanonbudget!

I dag presenterades så det rödgröna alternativet! Ett kanonalternativ!

I korta drag:
•100 000 fler jobb, praktik- och utbildningsplatser, varav 40 000 nya utbildningsplatser med bl.a. utbyggd högskola och arbetsmarknadsutbildning
•Sänkta arbetsgivaravgifter med sex miljarder riktat till småföretag; generell nedsättning
•Stora investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning
•Konkurrenskraft Sverige med framtidsprogram, turisminvesteringar och forskning
•Ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen höjs till 80 procent. Taket höjs till 930 kr/dag 2011 (april) och 950 kr/dag 2012 (januari)

Peter finns på plats och skriver mera!