lördag 8 maj 2010

Hur mycket vill centern höja skatten på bensin?

Centern tänker höja skatten på bensin. Fast ännu vet vi inte hur mycket. Det cirkulerar en uppgift att en intern arbetsgrupp föreslår höjning med en krona och fem öre per liter. I nya landsbygdsprogrammet preciseras inte summan.

Som kompensation för höjningen föreslås i alla fall en generell inkomstskattesänkning för alla i riket. Det är ju generöst tänkt men inte särskilt landsbygdsriktat. Men bilister vid Stureplan behöver väl kompenseras också...


Ur Centerns landsbygdsprogram:

"22. Fortsätt ställa om fordonsparken
Centerpartiet anser att bilen är en viktig frihetssymbol på landsbygden. För många människor är den det enda realistiska transportmedlet för att ta sig till och från sitt arbete, hämta och lämna på förskolan och hälsa på släkt och vänner m.m. Bilen har en viktig funktion såväl ekonomiskt som socialt. För att komma till rätta med
bilarna miljöproblem vill vi minska bilarnas utsläpp. Miljöbilspremien och
slopad fordonsskatt för miljöbilar, höjd koldioxidskatt i kombination med
sänkt inkomstskatt, genom s.k. skatteväxling, forskning kring miljövänliga bränslen och energieffektiva fordon och stöd till biogasmackar är några exempel på åtgärder som möjliggjort att det idag rullar tolv gånger så många miljöbilar på våra vägar idag, jämfört med 2005. Nu vill vi gå vidare för att möjliggöra en fossiloberoende fordonspark till 2030. Det är inte bilarna som är problemet, utan utsläppen. "