onsdag 7 oktober 2009

Budget i Vimmerby

Den socialdemokratiska budgeten skulle ha givit Vimmerby 42 platser på Komvux. Och 21 platser inom yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Plus lärlingsplatser, kvalificerad yrkesutbildning och kompetensstöd till yrkesverksamma. Sammanlagt 168 jobb och utbildningsplatser i Vimmerby.

Vimmerby kommun hade fått 11 miljoner att stärka upp kommunbudgeten med under 2010-2012. Jag kan säga att det hade behövts...

Vad fick vi? Jo, en Borg-budget till. Inte ett jobb skapas med de lånade slantar han delar ut till höger (dock inte till vänster).

De unga arbetslösa blir flera och flera. Tyvärr för Maud Olofsson så har nu TCO visat på att LAS (Lagen om anställningsskydd) inte är orsaken till att unga blir utan jobb.
Arbetslösheten har i Vimmerby ökat med hisnade 81 procent på ett år! För de unga arbetslösa var ökningen 14 procent.

Köerna till socialkontoren runt om i riket ökar dramatiskt. Under andra kvartalet i år betalades det ut 2, 2 miljoner i försörjningsstöd här i Vimmerby. En uppgång med 34 procent jämfört med förra året.
Och låt mig understryka att köerna kommer att växa ytterligare när människor kastas ut från sjukförsäkringen framöver. Det är en stor skandal.
Det utanförskap som moderatmaffian ryade om i valrörelsen 2006 växer raskt. Men nu är det tyst.

Företag går i konkurs, antalet ökat. Under de 12 senaste månaderna har 16 företag i Vimmerby kommun gått i konkurs. I riket 7 670 företag.

Borgs budgetunderskott beräknas nästa år bli ofattbara 107 miljarder. Så står det i deras egen budgetpropp. Om vi tog och fördelade den summan ut på varje svensk blir det 11 500 kronor var. Om vi räknar ihop Vimmerby kommuns befolknings del så slutar notan på 180 miljoner i skuld.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar