tisdag 7 december 2010

Följ 08:orna i spåren!

De är framsynta, stockholmarna.

De tänker låta medlemmarna vara med och ta fram både viktiga egenskaper hos den kommande partiledaren och de har för avsikt att låta medlemmarna föreslå kandidater.

Jag gratulerar Veronica Palm som är ordförande för Stockholms Arbetarekommun!

Nu hoppas jag att allt flera inser att det inte är vare sig modernt eller demokratiskt att utse en partiledare i slutna rum. Vi måste ha en, eller för min del gärna två, ledare som visar på framåtanda. Vilja. Det vore högst olustigt om ett parti med 100 000 medlemmar bara har en enda att välja på i detta läget.

Ett skäl till att bara ta fram en kandidat är förstås den rotade ovanan inom partiet att ett uppdrag har någon till någon dör. Ska det vara så svårt att förstå att ett förtroendeuppdrag har vi under en mandatperiod och sedan omprövas vi alla! Att byta uppdrag utan att tappa ansiktet måste bli en vana. Att vara fem ickevalda partiledarkandidater bland sex möjliga måste ändå vara möjligt att utstå.

I dag är det många som berömmer 08:orna, bland annat Alexandra Einerstam och Martin Moberg och Sandro Wennberg och Johan Westerholm och Peter Högberg på en blogg nära dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar