torsdag 17 juni 2010

Solen skiner men många har det mörkt

Visst är det skönt att solen skiner.

Men många har det svårt i Sverige i dag trots detta. 10 procent är utan jobb och allt för många är unga människor. Det märkliga är att 2006 kallade den borgerliga alliansen 6,3 procents arbetslöshet för "massarbetslöshet".

Socialbidragen ökar lavinartat och även där är det allt för många unga som behöver söka.
Socialbidragstagarna ökar allra mest i åldrarna 20-24 år. Arbetslösheten bland 18-24 åringar har ökat med 56 procent sedan samma tid förra året.
Ungdomsstyrelsen rapporterade i veckan att andelen fattiga unga har fördubblats under 2000-talet. Och värst utsatta är de unga ensamstående föräldrarna. Där har andelen fattiga ökat från 19 till 76 procent!
Fattigdomen medför dessutom försämrad hälsa för alla dessa unga.

I dag har vi en regering som blundar för detta och tycker att det går bra för Sverige. En regering som gärna vill försämra villkoren på arbetsmarknaden ytterligare för unga människor. En regering som tycker att det är okej med hela jobbet och halva lönen om du är under 25.

Unga behöver jobb och utbildning. De behöver schyssta villkor på arbetsmarkanden, gärna praktik men i samförstånd mellan fack och arbetsgivare. Om vi inte satsar på att utveckla Sverige så kommer de unga inte att få några jobb hur mycket än alliansregeringen rear ut ungdomar. Unga får jobb när det finns jobb att få och där de har rätt kompetens.

Unga ska ha stöd från dag ett i arbetslöshet, inte ha aktivitetsförbud i 100 dagar som de har i nuläget. Vi satsar på sänkta kostnader för den som anställer arbetslösa unga och vi satsar på sänkt arbetsgivaravgift för de små företagen. Att rikta satsningarna så exakt fungerar mycket bra, det vet vi sedan tidigare.

Jag säger: glöm inte de unga och barnen när ni går och röstar i september.