tisdag 18 augusti 2009

Bättre skydd för barnen

I mitten av juli presenterades en barnskyddsutredning. Och visst är det gott att utredningar sker som ger starkare skydd till barn och ungdomar.
På DN debatt skriver i dag folkpartisterna Lotta Edholm och Jan Jönsson att de välkomnar utredningen men att den har brister. Bland annat vill de att bristande omsorg om barn ska kriminaliseras på samma sätt som barnmisshandel.
I dag är det tydligen svårt, för att inte säga omöjligt, för socialtjänsten att agera om inte vårdnadshavarna deltar.
Nu blir jag egentligen lite chockerad. Jag har tydligen varit mera än lovligt naiv.
Faktum är att i min värld så har jag trott att det ÄR kriminellt att inte ta hand om sina barn på ett vettigt sätt!
I år fyller FN:s Barnkonvention 20 år. I Sverige är det forfarande tillåtet att missköta sina barn å det grövsta utan att någon kan säga pip.
Jag inser att det finns mycket att kämpa för fortfarande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar